Gap messenger
Download

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۹

🎨 فرشتگان نقاشِ تمام دانه هایی اند که در دل خاک کاشته می شوند...

رنگ آمیزیِ درختان و میوه ها هم، کارِ زیبای فرشتگان است...

@Ostad_Shojae

1 6 December 2018 | 10:13

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۹

6 December 2018 | 10:06

✍ پاییـز رو به اتمام است!

دیگر از پاییز فقط نمناکی اش مانده!
حتی خش خشِی در گوشِ دلتنگی من نمی پیچد....

دلواپسی یعنی؛
کوچه های خیس؛ مِنهای رهگذر....

آی رهگذرِ موعود ؛
در روزگار قحطیِ انسانیت
نزدیک است غربتِ پاییز، دنیا را ببلعد!

🔸 نمی آیی؟

@ostad_shojae

4 December 2018 | 09:47
4 December 2018 | 09:46

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۷

🌠 آسمان کلمه ای نسبی است...
و اینگونه نیست که فرشتگان فقط در آسمان ها باشند...

🎇فرشتگان بر تمام عوالم احاطه دارند.

@ostad_shojae

17 October 2018 | 10:50

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۷

17 October 2018 | 10:47
17 October 2018 | 10:46

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۶

✨فرشته ها هیچ فاصله ی زمانی و مکانی با ما ندارند...
همینجا، کنار ما هستند!

فقط نسبت ما در #باطن می باشند!
یعنی ظهور ندارند....

@ostad_shojae

9 October 2018 | 10:19

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۶

9 October 2018 | 10:16
9 October 2018 | 10:16

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۵

🙏هر قدر، عیار ایمان قلبی تان بالاتر میرود؛
روح شما قوی تر میشود؛
و تسلط تان، بر بدنتان نیز، افزایش می یابد.

💫با استمداد از فرشتگان،
بر عیار خویش بیفزایید.

@Ostad_Shojae

8 October 2018 | 06:19

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۵

8 October 2018 | 06:17

ارمغانِ یڪ روزِ پــ🍁ــاییزے
در ڪنارِ تو ؛
آموختنِ لطافـت از بــاران است !

سلام ؛ معلّـم ڪرامت 🍂

#دوشنبه_های_امام_حسنی

@Ostad_Shojae

8 October 2018 | 09:04
8 October 2018 | 09:03

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۴

🔮 تا قلبت، حقایقِ عالَم غیب رو باور نکنه؛ تو مؤمن نیستی...

باید قلبت به حرفای خدا، ایمان بیاره؛💚
از فرشته ها هم، که خدا زیاد برات تعریف کرده...!

@Ostad_Shojae

7 October 2018 | 03:46

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۴

7 October 2018 | 01:16

عــازمم....
به جـاده اے که
| فقط یڪ جهت دارد |؛

✨ مستقیــم.... تـا #ظــهور

@ostad_shojae

6 October 2018 | 08:33
6 October 2018 | 08:33

✨اگر ایمان شما، در حریم قلبتان نفوذ نکرده
و با قلبتان، درگیر عشق بازی با خدا نشده اید؛

هنوز در رتبه ای پایین تر از فرشتگان قرار دارید.
✨ @Ostad_Shojae ✨

3 October 2018 | 11:20

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۳

3 October 2018 | 11:18