#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۹

🎨 فرشتگان نقاشِ تمام دانه هایی اند که در دل خاک کاشته می شوند...

رنگ آمیزیِ درختان و میوه ها هم، کارِ زیبای فرشتگان است...

@Ostad_Shojae

۱ ۱۵ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۳

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۹

۱۵ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۶

✍ پاییـز رو به اتمام است!

دیگر از پاییز فقط نمناکی اش مانده!
حتی خش خشِی در گوشِ دلتنگی من نمی پیچد....

دلواپسی یعنی؛
کوچه های خیس؛ مِنهای رهگذر....

آی رهگذرِ موعود ؛
در روزگار قحطیِ انسانیت
نزدیک است غربتِ پاییز، دنیا را ببلعد!

🔸 نمی آیی؟

@ostad_shojae

۱۳ آذر ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۷
۱۳ آذر ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۶

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۷

🌠 آسمان کلمه ای نسبی است...
و اینگونه نیست که فرشتگان فقط در آسمان ها باشند...

🎇فرشتگان بر تمام عوالم احاطه دارند.

@ostad_shojae

۲۵ مهر ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۰

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۷

۲۵ مهر ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۷
۲۵ مهر ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۶

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۶

✨فرشته ها هیچ فاصله ی زمانی و مکانی با ما ندارند...
همینجا، کنار ما هستند!

فقط نسبت ما در #باطن می باشند!
یعنی ظهور ندارند....

@ostad_shojae

۱۷ مهر ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۹

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۶

۱۷ مهر ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۶
۱۷ مهر ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۶

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۵

🙏هر قدر، عیار ایمان قلبی تان بالاتر میرود؛
روح شما قوی تر میشود؛
و تسلط تان، بر بدنتان نیز، افزایش می یابد.

💫با استمداد از فرشتگان،
بر عیار خویش بیفزایید.

@Ostad_Shojae

۱۶ مهر ۱۳۹۷ | ۰۶:۱۹

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۵

۱۶ مهر ۱۳۹۷ | ۰۶:۱۷

ارمغانِ یڪ روزِ پــ🍁ــاییزے
در ڪنارِ تو ؛
آموختنِ لطافـت از بــاران است !

سلام ؛ معلّـم ڪرامت 🍂

#دوشنبه_های_امام_حسنی

@Ostad_Shojae

۱۶ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۴
۱۶ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۳

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۴

🔮 تا قلبت، حقایقِ عالَم غیب رو باور نکنه؛ تو مؤمن نیستی...

باید قلبت به حرفای خدا، ایمان بیاره؛💚
از فرشته ها هم، که خدا زیاد برات تعریف کرده...!

@Ostad_Shojae

۱۵ مهر ۱۳۹۷ | ۰۳:۴۶

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۴

۱۵ مهر ۱۳۹۷ | ۰۱:۱۶

عــازمم....
به جـاده اے که
| فقط یڪ جهت دارد |؛

✨ مستقیــم.... تـا #ظــهور

@ostad_shojae

۱۴ مهر ۱۳۹۷ | ۰۸:۳۳
۱۴ مهر ۱۳۹۷ | ۰۸:۳۳

✨اگر ایمان شما، در حریم قلبتان نفوذ نکرده
و با قلبتان، درگیر عشق بازی با خدا نشده اید؛

هنوز در رتبه ای پایین تر از فرشتگان قرار دارید.
✨ @Ostad_Shojae ✨

۱۱ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۰

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۳

۱۱ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۸