Gap messenger
Download

*در راستای اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی* بازدیدهای تیم نظارتی قرارگاه شهید سلیمی که
تعداد ۱۳ مورد بازرسی گشت شبانه تیم شهید همت و ۱۱ مورد گشت شیفت صبح تیم خواهران شهید نوری از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی با هدف طرح اجرای پروتکل های بهداشتی در منطقه مرکز خدمات جامع سلامت سعادت در محدوده آزادگان شهرستان بندرعباس انجام شد.
#طرح_شهید_قاسم_سلیمانی
#هرمزگان_بدون_کرونا
#من_ماسک_میزنم 😷
#فاصله_گذاری_اجتماعی
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#حمایت_همگانی_از_مدافعان_سلامت
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان

17 December 2020 | 08:28

*بیمارستان شریعتی* بندرعباس توسط *بازرسین سلامت محیط و حرفه ای* مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس بر اساس چک لیست پایش ادارات از رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بازدید و نظارت شد.

#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان
@webdapg
http://gap.im/webdapg

26 November 2020 | 01:18

*بررسی وضعیت شاخص سلامت روان شهرستان بندرعباس*
با حضور دکتر یحیی میرزاده رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس و مسئولین فنی در دفتر مدیریت این مرکز برگزار شد.
در این جلسه شاخص های واحد سلامت روان گزارش و ارائه شد.

#حمایت_همگانی_از_مدافعان_سلامت
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان
@webdapg
http://gap.im/webdapg

9 November 2020 | 12:49

*پایش مدیریتی مرکز خدمات جامع سلامت جزیره زیبای هرمز*
*دکتر یحیی میرزاده رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس از مرکز خدمات جامع سلامت جزیره زیبای هرمز در طی یک روز بازدید نمود.
در این پایش از نزدیک پیشرفت اجرای برنامه ها، اقدامات و نحوه خدمات ارائه شده به مردم مورد پایش و ارزیابی قرار داد.

#کرونا_را_شکست_میدهیم
#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان

@webdapg
http://gap.im/webdapg

9 November 2020 | 12:49

*نظارت بازار ماهی فروشان بندرعباس*

🌐 دکتر یحیی میرزاده رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با هیئت همراه از وضعیت بهداشتی بازار ماهی فروشان بندرعباس بازدید و نظارت نمود.
در این نظارت دکتر میرزاده عنوان کرد: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و تهویه مناسب در فضای سرپوشیده می‌تواند در پیشگیری از انتقال بیماری کرونا موثر باشد.
وی سلامت همشهریان مهم ؛ و افزود: کارت بهداشت برای تمامی کارکنان بازار ماهی فروشان الزامی است.

#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان
@webdapg
http://Gap.im/webdapg

1 November 2020 | 03:23

*بررسی وضعیت شاخص های بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس*
با حضور دکتر یحیی میرزاده رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس و مسئولین فنی، اداری، مالی در دفتر مدیریت این مرکز برگزار شد.
در این جلسه شاخص های واحدهای سلامت خانواده و تغذیه و مدارس گزارش و ارائه شد.

#حمایت_همگانی_از_مدافعان_سلامت
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان
@webdapg
http://gap.im/webdapg

27 October 2020 | 08:07

*پایش مدیریتی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حسن لنگی - بندرعباس*
*مهندس دادرس معاون مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس* و *تیم پایش ستادی* از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حسن لنگی و خانه های بهداشت تحت پوشش در طی یک روز بازدید نمود.
در این پایش از نزدیک پیشرفت اجرای برنامه ها، اقدامات و نحوه خدمات ارائه شده به مردم مورد پایش و ارزیابی قرار داد.

#کرونا_را_شکست_میدهیم
#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان

@webdapg
http://gap.im/webdapg

23 October 2020 | 04:03

*اهمیت سلامت شاغلین صنایع شهرستان بندرعباس در ایام کرونا*
در راستای صیانت از سلامت شاغلین توسط دکتر یحیی میرزاده رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس به اتفاق مهندس فرهاد جستو مسئول بهداشت حرفه ای شهرستان از شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان بازدید بعمل آمد.
دکتر میرزاده گفت: کلیه صنایع به ویژه صنایع غرب شهرستان با توجه به اشتغال تعداد زیادی از کارکنان نقش تعیین کننده ای در کنترل و پیشگیری شاغلین از ابتلا به کرونا دارد.
رئیس مرکز بهداشت پس از بازدید از محل درمانگاه آلومینیوم به بررسی فعالیت های موثر انجام شده واحد بهداشت حرفه ای نسبت به کنترل بیماری کرونا پرداخت .
وی خاطر نشان کرد آلومینیوم المهدی به عنوان یک صنعت مهم و بومی گام موثری در راستای تامین سلامت شاغلین برداشته است.
دکتر میرزاده ابراز امیدواری نمود: فعالیت های پیشگیری بطور مستمر ادامه یابد چراکه رعایت پروتکل های بهداشتی مهمترین ابزار مقابله با کرونا می باشد.

22 October 2020 | 12:31
22 October 2020 | 12:31

*پایش مدیریتی مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی فین- بندرعباس*
*مهندس دادرس معاون مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس* و *تیم پایش ستادی* از مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی فین و خانه های بهداشت در طی یک روز بازدید نمود.
در این پایش از نزدیک پیشرفت اجرای برنامه ها، اقدامات و نحوه خدمات ارائه شده به مردم مورد پایش و ارزیابی قرار داد.

#کرونا_را_شکست_میدهیم
#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان

@webdapg
http://gap.im/webdapg

22 October 2020 | 12:31

*پایش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سیاهو _ بندرعباس*
بازدید و نظارت مهندس دادرس معاون مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس و تیم پایش ستادی از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سیاهو و خانه های بهداشت تحت پوشش (آب زمینو، آغاسین، سیاهو، خرسین، سخ، دق فینو، زاکین و درگز) انجام شد.
در این بازدید بر اساس چک لیست خانه های بهداشت و مرکز پایش و فعالیتها و روند کمی و کیفی خدمات از نزدیک بررسی شد.


#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان
@webdapg
http://gap.im/webdapg

14 October 2020 | 08:02

پایش مدیریتی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری بندرعباس
*دکتر یحیی میرزاده رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس* از مرکز خدمات جامع سلامت شهری ( شهید تختی، ۲۲ بهمن، اسلام آباد، سورو ، کاتبی، فاطمه الزهرا، پیامبر اعظم(ص)، شهید بهشتی، شاهد) در طی یک روز بازدید نمود.
وی از نزدیک پیشرفت اجرای برنامه ها، اقدامات و نحوه خدمات ارائه شده به مردم مورد پایش و ارزیابی قرار داد.

#کرونا_را_شکست_میدهیم
#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان

@webdapg
http://gap.im/webdapg

13 October 2020 | 11:36

پایش مدیریتی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری بندرعباس
*دکتر یحیی میرزاده رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس* از مرکز خدمات جامع سلامت شهری ( شهید تختی، ۲۲ بهمن، اسلام آباد، سورو ، کاتبی، فاطمه الزهرا، پیامبر اعظم(ص)، شهید بهشتی، شاهد) در طی یک روز بازدید نمود.
وی از نزدیک پیشرفت اجرای برنامه ها، اقدامات و نحوه خدمات ارائه شده به مردم مورد پایش و ارزیابی قرار داد.

#کرونا_را_شکست_میدهیم
#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان

@webdapg
http://gap.im/webdapg

11 October 2020 | 04:04

* جلسه هماهنگی درون بخشی در راستای شعار هفته سلامت روان در مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس*

با حضور *مهندس دادرس معاون مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس* و مسئولین واحدهای فنی جلسه هماهنگی روز جهانی هفته سلامت روان از ۱۸ الی ۲۴ مهرماه به همت فروزنده مسئول سلامت روان در دفتر مدیریت این مرکز برگزار شد.
در این جلسه طبق برنامه زمانبندی با همکاری واحدهای مربوطه خانم فروزنده کارشناس مسئول سلامت روان مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس توضیحات جامعی ارائه نمود.

#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان
@webdapg
http://gap.im/webda

7 October 2020 | 03:51

* جلسه هماهنگی درون بخشی در راستای شعار هفته سلامت روان در مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس*

با حضور *مهندس دادرس معاون مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس* و مسئولین واحدهای فنی جلسه هماهنگی روز جهانی هفته سلامت روان از ۱۸ الی ۲۴ مهرماه به همت فروزنده مسئول سلامت روان در دفتر مدیریت این مرکز برگزار شد.
در این جلسه طبق برنامه زمانبندی با همکاری واحدهای مربوطه خانم فروزنده کارشناس مسئول سلامت روان مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس توضیحات جامعی ارائه نمود.

#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان
@webdapg
http://gap.im/webda

6 October 2020 | 12:55

*نشست معاونین بهداشتی با مسئولین فنی، اداری مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس*
با حضور *مهندس دادرس معاون مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس*، معاونین فنی و اجرایی معاونت بهداشتی، مدیر ستاد گسترش معاونت، مدیر آموزشگاه بهورزی هرمزگان و مسئولین فنی ستادی در دفتر مدیریت این مرکز برگزار شد.
در این جلسه در خصوص کنترل کرونا ویروس؛ فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در سطح شهرستان بحث و بررسی شد.

#حمایت_همگانی_از_مدافعان_سلامت
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
@webdapg
http://gap.im/webdapg

6 October 2020 | 12:55

*پایش مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی تازیان و خانه های بهداشت تحت پوشش در شهرستان بندرعباس*
با حضور *مهندس مسعود دادرس معاون مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس* و *تیم پایش* بازدید انجام شد. در این بازدید بر اساس چک لیست مرکز و خانه های بهداشت مربوطه از نزدیک پایش شد.
همچنین نقاط قوت و قابل بهبود بحث و بررسی شد.

#فاصله_گذاری_اجتماعی
#حمایت_همگانی_از_مدافعان_سلامت
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان
@webdapg
http://gap.im/webdapg

6 October 2020 | 12:55

*پایش مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی تازیان و خانه های بهداشت تحت پوشش در شهرستان بندرعباس*
با حضور *مهندس مسعود دادرس معاون مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس* و *تیم پایش* بازدید انجام شد. در این بازدید بر اساس چک لیست مرکز و خانه های بهداشت مربوطه از نزدیک پایش شد.
همچنین نقاط قوت و قابل بهبود بحث و بررسی شد.

#فاصله_گذاری_اجتماعی
#حمایت_همگانی_از_مدافعان_سلامت
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان
@webdapg
http://gap.im/webdapg

3 October 2020 | 01:53

*جلسه ستاد کرونا*
با حضور دکتر یحیی میرزاده رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس و مسئولین کمیته در دفتر مدیریت این مرکز برگزار شد
دکتر میرزاده آموزش مردم و بالا بردن سطح آگاهی و ارتقاءحساسیت مردم نسبت به رعایت پروتکل بهداشتی بهترین راه برای موفقیت در راه مقابله با کرونا دانست.

در این جلسه مطالبی در خصوص تحلیل روند این بیماری توسط حدادیان کارشناس مسئول واحد بیماریهای مرکز بهداشت عنوان و مسئولین واحدهای فنی به ارائه نظرات و مطالب خود در این خصوص پرداختند.

@webdapg
http://gap.im/webdapg

3 October 2020 | 01:53

جلسه مدیران فنی ستادی با حضور *دکتر یحیی میرزاده رئیس مرکز بهداشت شهرستان* در دفتر مدیریت این مرکز با دستور کا ر ذیل برگزار شد.
گزارش و تشریح نحوه تکمیل چک لیست برنامه مراقبت کووید- واحد بیماریها
گزارش عملکرد هر خانه یک پایگاه سلامت - واحد آموزش سلامت
#جان_ما_ایران_ما
#فاصله_گذاری_اجتماعی
#حمایت_همگانی_از_مدافعان_سلامت
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان
@webdapg
http://gap.im/webdapg

28 September 2020 | 12:49