Gap messenger
Download

♦آخرین اخبار سلامت | دبیر کمیته علمی کشوری کرونا تاکید کرد: لزوم تسریع روند اداری ورود داروی «پکسلووید» به فهرست دارویی کشور

🔹زیرسویه های جدید کرونا افراد پرخطر را بیشتر درگیر می کند.

🔹در ایران بیشترین سویه شایع، XBB.1.9 است که حدود 58 درصد از موارد را شامل می شود.

🔹در برخی کشورها از جمله برخی از کشورهای آسیای شرقی، گزارش هایی از افزایش موارد جدید کرونا از زیرسویه هایی است که هنوز مشخص و اعلام نشده است.

🔹در فضاهای بسته، سربسته و شلوغ و نیز پرسنل و مراجعان مراکز درمانی همچنان توصیه بر استفاده از ماسک می شود.

🔹لازم است بخش های تحقیق و توسعه شرکت های واکسن ساز، زیرسویه های جدید را رصد و پیگیری کرده و آمادگی داشته باشند که در صورت نیاز، واکسن جدید را تولید کنند.

29 May 2023 | 04:45