Gap messenger
Download

جلسه هماهنگی و اجرای برنامه های هفته ملی جمعیت در رودان برگزار شد

جلسه درون بخشی برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته ملی جمعیت شهرستان رودان به ریاست مدیر شبکه بهداشت و درمان و با حضور معاون بهداشتی و مسئولین واحدهای ستادی در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت برگزار شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیریک از زحمات و تلاش های مسئولین واحدهای ستادی، کارشناسان و ماماها در رسیدن به اهداف حوزه سلامت شهرستان تشکر و قدردانی کرد.

دکتر عباس علیمراد همچنین به بیان اهداف سیاست های کلی جمعیت، حمایت از خانواده و ترویج ازدواج سالم و فرزند آوری پرداخته، سپس در خصوص برنامه ریزی جهت انجام فعالیت های قابل اجرا در شهرستان جهت ارتقاء این هدف تاکید کرد.

در جریان این جلسه ، فعالیتها و اقدامات پیشنهادی جهت برنامه ریزی در هفته ملی جمعیت متناسب با روز شمار هفته سلامت تعیین گردید.

#ایران_جوان_بمان
#هرمزگان_پاکیزه
#هم_پیمان_تا_پایان_کرونا
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان

🆔 http://hums.ac.ir
🆔 https://gap.im/webdapg
🆔https://ble.ir/webdahums
🆔https://eitaa.com/webdapgg
🆔 https://t.me/Hums_Corona_virus

13 May 2023 | 08:52