Gap messenger
Download
8 November 2020 | 11:14

اطلاعیه
توجه توجه
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی جم رشت به هیچ عنوان در هیچ سایت و شبکه اجتماعی و فضای مجازی بصورت آنلاین استخدام ندارد .
باتشکر

🌐 http://www.jamgene.ir/
🌐 http://www.jampath.com/

11 April 2020 | 12:51

به اطلاع می رساند،آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی جم از تاریخ 1399/1/15 از ساعت 7 صبح الی 9 شب آماده خدمت رسانی به شما شهروندان عزیز می باشد
http://www.jampath.com
🔬 آزمایشگاه جم رشت :
@jampath
🔸 کانال تخصصی ژنتیک پزشکی آزمایشگاه جم رشت :
@jamgene

☎ 32 13 32 90
☎ 32 13 32 91
☎ 32 13 32 92
☎ 32 13 32 93
☎ 32 13 32 94
☎ 32 13 32 95
🌐 http://www.jamgene.ir/
🌐 http://www.jampath.com/

4 April 2020 | 09:31
4 April 2020 | 09:31

شماره تماس های آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی جم رشت
یه شماره های زیر تغییر کرده است :
32 13 32 90
32 13 32 91
32 13 32 92
32 13 32 93
32 13 32 94
32 13 32 95


🔬آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی جم رشت 🔬
🌐 http://www.jampath.com/
https://t.me/jampath

🔸 کانال تخصصی ژنتیک پزشکی آزمایشگاه جم رشت :
🌐 http://www.jamgene.ir/
https://t.me/jamgene

2 February 2020 | 12:21
2 February 2020 | 12:21

راه های ارتباطی با آزمایشگاه جم رشت در پیام رسانهای بومی :

سروش :
https://sapp.ir/jampath

آی گپ :
https://igap.net/jampath

بیس فون :
http://bpn.im/jampath

بله :
http://ble.im/jampath

گپ :
https://gap.im/jampath


آدرس کانال آزمایشگاه جم رشت در پیام رسان های بومی :

آی گپ :
https://igap.net/jampathlab

بیسفون :
http://bpn.im/jampathlab

بله :
http://ble.im/join/ZWJlM2E3ZD

گپ :
https://gap.im/jampathlab

سروش :
https://sapp.ir/jampathlab

19 November 2019 | 08:56

📣
روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 10 لغایت 12 صبح مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری با تعیین وقت قبلی توسط پزشک در این آزمایشگاه انجام می پذیرد.

🌐 http://www.jampath.com/
🔬 آزمایشگاه جم رشت 🔬


#آزمایشگاه_پاتولوژی_رشت #آزمایشگاه_پاتوبیولوژی_رشت #آزمایشگاه_تشخیص_پزشکی_رشت #آزمایشگاه_ژنتیک_رشت #آزمایشگاه_تشخیص_طبی_رشت #آزمایشگاه_رشت
#آزمایش #آزمایشگاه #آزمایشگاه_جم #آزمایشگاه_جم_رشت #آزمایشگاه_رشت #آزمایشگاه_گیلان #رشت #گیلان #آزمایشگاه #ژنتیکراه های ارتباطی با آزمایشگاه جم رشت در پیام رسانهای بومی :

سروش :
https://sapp.ir/jampath

آی گپ :
https://igap.net/jampath

بیس فون :
http://bpn.im/jampath

بله :
http://ble.im/jampath

گپ :
https://gap.im/jampathآدرس کانال تلگرام آزمایشگاه جم رشت :
https://t.me/jampath
@jampath

صفحه اینستاگرام ما :
https://www.instagram.com/jampathlab
@jampathlab

17 November 2019 | 08:23

مشاوره ژنتیک شاخه ای ازژنتیک پزشکی است که احتمال بروزبیماری های ژنتیکی درافرادرابررسی می کند
مشاوره ژنتیک یک فرآیند ارتباطی است که مشکلات انسانی ناشی از رخ دادن یا احتمال رخ دادن یک بیماری ژنتیکی در خانواده را بررسی خواهد کرد.مشاوره ژنتیک، به منظور ارائه اطلاعات و خدمات به افرادی است که ممکن است در معرض اختلالات ژنتیکی باشند. در طول جلسات، متخصص ژنتیک تمامی موارد ژنتیکی فرد و یا خانواده را بررسی می کندتابه تائیدوتشخیص قطعی برسد.
در واقع مشاوره ژنتیک راهی موثر است که باعث می شود معلولیت ها کاهش یابند. افرادی که مشاوره ژنتیک انجام می دهند آگاهی و اطلاعات خود را در این زمینه افزایش می دهندوهمین امربه جلوگیری ازبروزمعلولیت هاکمک خواهدکرد.مهم ترین بخش خدمات ژنتیک مشاوره ژنتیک است که کاربردهای بسیاری دارد.
روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 10 لغایت 12 صبح مشاوره ژنتیک قبل ازازدواج،قبل ازبارداری وحین بارداری با تعیین وقت قبلی توسط پزشک در این آزمایشگاه انجام می پذیرد.

🌐 http://www.jampath.com/
رشت گلسار بلوار نماز صدمتر بالاتر از درمانگاه صابرین قبل از اتمام پل
33133290-95

🔬 آزمایشگاه جم رشت 🔬

18 December 2018 | 10:19

مشاوره ژنتیک شاخه ای ازژنتیک پزشکی است که احتمال بروزبیماری های ژنتیکی درافرادرابررسی می کند
مشاوره ژنتیک یک فرآیند ارتباطی است که مشکلات انسانی ناشی از رخ دادن یا احتمال رخ دادن یک بیماری ژنتیکی در خانواده را بررسی خواهد کرد.مشاوره ژنتیک، به منظور ارائه اطلاعات و خدمات به افرادی است که ممکن است در معرض اختلالات ژنتیکی باشند. در طول جلسات، متخصص ژنتیک تمامی موارد ژنتیکی فرد و یا خانواده را بررسی می کندتابه تائیدوتشخیص قطعی برسد.
در واقع مشاوره ژنتیک راهی موثر است که باعث می شود معلولیت ها کاهش یابند. افرادی که مشاوره ژنتیک انجام می دهند آگاهی و اطلاعات خود را در این زمینه افزایش می دهندوهمین امربه جلوگیری ازبروزمعلولیت هاکمک خواهدکرد.مهم ترین بخش خدمات ژنتیک مشاوره ژنتیک است که کاربردهای بسیاری دارد.
روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 10 لغایت 12 صبح مشاوره ژنتیک قبل ازازدواج،قبل ازبارداری وحین بارداری با تعیین وقت قبلی توسط پزشک در این آزمایشگاه انجام می پذیرد.

🌐 http://www.jampath.com/
رشت گلسار بلوار نماز صدمتر بالاتر از درمانگاه صابرین قبل از اتمام پل
33133290-95

🔬 آزمایشگاه جم رشت 🔬

18 December 2018 | 10:19

در زمان سرماخوردگی هرگز انگور نباید خورد !

👈انگور حاوی هیستامین است، هیستامین
سرماخوردگی راتشدید میکند و اگرویروسی خفته در بدن وجود داشته باشد، هیستامین آنرا فعال میکند !


🌐 http://www.jampath.com/
🔬 آزمایشگاه جم رشت 🔬

16 December 2018 | 08:52

در زمان سرماخوردگی هرگز انگور نباید خورد !

👈انگور حاوی هیستامین است، هیستامین
سرماخوردگی راتشدید میکند و اگرویروسی خفته در بدن وجود داشته باشد، هیستامین آنرا فعال میکند !


🌐 http://www.jampath.com/
🔬 آزمایشگاه جم رشت 🔬

16 December 2018 | 08:52
12 December 2018 | 08:47

📣
روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 10 لغایت 12 صبح مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری با تعیین وقت قبلی توسط پزشک در این آزمایشگاه انجام می پذیرد.

🌐 http://www.jampath.com/
🔬 آزمایشگاه جم رشت 🔬


#آزمایشگاه_پاتولوژی_رشت #آزمایشگاه_پاتوبیولوژی_رشت #آزمایشگاه_تشخیص_پزشکی_رشت #آزمایشگاه_ژنتیک_رشت #آزمایشگاه_تشخیص_طبی_رشت #آزمایشگاه_رشت
#آزمایش #آزمایشگاه #آزمایشگاه_جم #آزمایشگاه_جم_رشت #آزمایشگاه_رشت #آزمایشگاه_گیلان #رشت #گیلان #آزمایشگاه #ژنتیکراه های ارتباطی با آزمای

12 December 2018 | 08:47

📣
روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 10 لغایت 12 صبح مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری با تعیین وقت قبلی توسط پزشک در این آزمایشگاه انجام می پذیرد.

🌐 http://www.jampath.com/
🔬 آزمایشگاه جم رشت 🔬


#آزمایشگاه_پاتولوژی_رشت #آزمایشگاه_پاتوبیولوژی_رشت #آزمایشگاه_تشخیص_پزشکی_رشت #آزمایشگاه_ژنتیک_رشت #آزمایشگاه_تشخیص_طبی_رشت #آزمایشگاه_رشت
#آزمایش #آزمایشگاه #آزمایشگاه_جم #آزمایشگاه_جم_رشت #آزمایشگاه_رشت #آزمایشگاه_گیلان #رشت #گیلان #آزمایشگاه #ژنتیکراه های ارتباطی با آزمایشگاه جم رشت در پیام رسانهای بومی :

سروش :
https://sapp.ir/jampath

آی گپ :
https://igap.net/jampath

بیس فون :
http://bpn.im/jampath

بله :
http://ble.im/jampath

گپ :
https://gap.im/jampathآدرس کانال تلگرام آزمایشگاه جم رشت :
https://t.me/jampath
@jampath

صفحه اینستاگرام ما :
https://www.instagram.com/jampathlab
@jampathlab

12 December 2018 | 08:46

داروهایی که قبل آزمایش باید قطع شوند:
🔻مصرف آنتی بیوتیک باعث منفی شدن جواب آزمایش کشت باکتری و جستجوی انگل مدفوع میشود.
🔻قبل از آزمایش آهن هم تا 48 ساعت و از مصرف ویتامین ب 12 و دارو و مکمل آهن دار خودداری شود .
🔻داروهایی که بر تولید دوپامین اثر دارن گاهی اوقات ممکنه غلظت پرولاکتین رو پایش کند .
🔻علاوه بر این ورزش. قاعدگی. بارداری همه روی آزمایش تاثیر دارد .
🔻آزمایش ubt
آنتی بیوتیک و بیسموت ، در طی 4 هفته قبل , انواع آنتی اسید، سایمتیدین و رانیتیدین ، یک هفته قبل مصرف نشود
🔻برای خون_مخفی_مدفوع هم آهن، ویتامین_ث، آسپرین، بزوفن و کورتون‌ها باید 48 ساعت قبل مصرف نشود.

http://www.jampath.com

5 December 2018 | 08:12

اطلاعاتي درباره آزمايش هاي قبل از ازدواج


آزمايشهاي واجب قبل از ازدواج در ايران شامل موارد زير است که در ادامه مقاله توضيح داده شده است:

1-يک نمونه خون (بدون نياز به ناشتايي) جهت بررسي وجود تالاسمي مينور در مرد ، وجود فاکتور سيفليس و ويروس هپاتيت ب
2-انجام آزمايش ادرار جهت تشخيص اعتياد در زن و مرد

تالاسمي چيست؟
تالاسمي يک مشکل ارثي خوني است که از طريق پدر يا مادر يا هردو به فرزند منتقل مي شود.
ادامه مطلب ...
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://goo.gl/KvHTWF


🗣با عضو شدن در کانال آزمایشگاه جم رشت از مطالب علمی و پزشکی مطلع شوید🗣
🌐 http://shrturl.ir//bd

آزمایشگاه جم رشت 🔬

12 August 2018 | 09:49

چطوری از احساس درد حین تزریق جلوگیری کنیم؟

قبل و حین تزریق نفس را حبس کنید !

فشار خون را بطور موقت افزایش و حساسیت سیستم عصبی شما را کاهش میدهد و درنتیجه درد را حس نمیکنید


🌐 http://shrturl.ir//bd

آزمایشگاه جم رشت 🔬

http://www.jampath.com/
© mailto:it@jampath.com

23 July 2018 | 09:48