Gap messenger
Download

*جلسه ستاد کرونا*
با حضور دکتر یحیی میرزاده رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس و مسئولین کمیته در دفتر مدیریت این مرکز برگزار شد
دکتر میرزاده آموزش مردم و بالا بردن سطح آگاهی و ارتقاءحساسیت مردم نسبت به رعایت پروتکل بهداشتی بهترین راه برای موفقیت در راه مقابله با کرونا دانست.

در این جلسه مطالبی در خصوص تحلیل روند این بیماری توسط حدادیان کارشناس مسئول واحد بیماریهای مرکز بهداشت عنوان و مسئولین واحدهای فنی به ارائه نظرات و مطالب خود در این خصوص پرداختند.

@webdapg
http://gap.im/webdapg

3 October 2020 | 01:53