Gap messenger
Download

‌ #سخن_بزرگان

آلبرت الیس چه قشنگ فرق بین تفاوت و اختلاف رو میگه:

اگر شما چای دوست داشته باشید، پارتنرت قهوه، شما با هم "فرق" دارید.

اما اگر شما اصرار کنید که باید او چای را بیشتر از قهوه دوست داشته باشه، شما با هم "اختلاف" دارید.

𝓑𝓪𝓷𝓸𝓸_𝓐_𝓢_𝓜
@sunflowers 🌻』‌

10 February 2024 | 10:23