Gap messenger
Download

‌ #روانشناسی_رابطه

📌از مخاطبام پرسیدم!

راحت بگو؛
توی روابطت چی دیدی که تبدیل شد برات به رد فلگ و دیگه توی کسی ببینیش ازش فقط فرار  می‌کنی؟

پارت ۲

جواب ها بسیار جالب و خوندنی بود....

📌واکنشش به خیانت کردن بقیه رو ببین اگه دیدی داره خیانت بقیه رو توجیه میکنه حساس شو

📌هرگونه احساسی که به اکسش(نفر قبلی) داشت حتی تنفر، فرار کن!

+چون اگه متنفر هم باشه یعنی داره بهش فکر میکنه، نقطه مقابل دوست داشتن، تنفر نیست، بی تفاوتیه

روی اون آدمی که مدام به خونوادش متکیه، هرچیزی رو باید با اونها در جریان بذاره به هیچ وجه نمیشه حساب کرد
+وقتت رو تلف نکن

𝓑𝓪𝓷𝓸𝓸_𝓐_𝓢_𝓜
@sunflowers 🌻』‌

10 February 2024 | 10:22