Gap messenger
Download

‌ #روانشناسی

قبل از جدل فکری و لفظی با اشخاص سمی به این موارد فکر کنید:

آیا آن شخص از لحاظ شخصیتی،تحصیلات و سطح شعور،خانوداه،فرهنگ،پرستیژ اجتماعی،جایگاه شغلی و سطح درامدو ... در سطح شما هست یا خیر؟

🌿اگر نیست خودتان را در مقیاس او کوچک نکنید و رها کنید.
قطعا در چنین روابطی طرف مقابل است که برد میکند زیرا با شخصی بالاتر از سطح خودش در ارتباط است و اما برعکس شما در این رابطه متضرر می شوید زیرا با انسانی پایین تر از سطح خودتان معاشرت میکنید.
به ارتباطاتتان با افراد به عنوان یک مساله سطحی نگاه نکنید.هر رفتار و هر کلام افراد پیرامون ما در ناخوداگاهمان تاثیر به سزایی دارد.

𝓑𝓪𝓷𝓸𝓸_𝓐_𝓢_𝓜
@sunflowers 🌻』‌

6 February 2024 | 10:04