Gap messenger
Download

☁ دامنه ابری
دامنه ابری ایده ایست برای شکستن انحصار دامنه های سنتی که توسط آیکان ثبت می شود و رایگان نیست.

اما در پای ابر شما می توانید دامنه ابری ثبت نمایید به صورت کاملا رایگان؛ فقط کافیست لینک یک دامنه قبلی یا آی پی اون هاست مورد نظر را روی آن تنظیم نمایید

🖥 فعلا این فناوری در پای ابر موجود است و امنیت فوق العاده بالایی دارد

✒ در ضمن این دامنه ها در پای ابر هر کس برای آن شخص قابل تغییر است و انحصار طلبی را بسیار پایین می آورد

به طور مثال:
🔗 abr://http://pyabr.ir
دامنه پای ابر است که به آی پی سرور پای ابر تبدیل می شود.

برای ثبت دامنه ابری درخواست خود را به پشتیبانی ارسال نمایید.

@pyabr

9 July 2022 | 12:37