Gap messenger
Download

👥 آمارگیری تعداد نصب

☁پای ابر از این به بعد آمار نصب از کاربران می گیرد اما این آمار به صورت پیش فرض کاملا غیرفعال است و برای گرفتن آمار از کاربران اجازه می گیرد؛ در صورتی که می خواهید آمار شما به عنوان کسی که می خواهید پای ابر را نصب نمایید ارسال شود کافیست دکمه «OK» را بزنید و در صورتی که آن را نزنید هیچ اتفاقی نمی افتد.

📄 اطلاعاتی که در ازای آمارگیری از شما گرفته می شود:
📅 تاریخ آمار
♻ نسخه پای ابر شما

🔒ما هیچ یک از اطلاعات شخصی شما را استخراج نمی نماییم و این در کدهای متن باز پای ابر قابل مشاهده است.

@pyabr

15 March 2022 | 06:49