Gap messenger
Download

پای ابر برای موبایل و تبلت


امکان نصب پای ابر در موبایل، تبلت و رزبری پای بسیار امکان مهمی است که ما می خواهیم به چند صورت برای شما عزیزان آن را فراهم کنیم:


* در تبلت و موبایل اندرویدی در برنامه Debian No Root
* در اندروید به صورت apk و img (چیزی که بهترین انتخاب است)
* در رزبری پای توسط دبیان نصب شده روی رزبری پای (بهترین روش در رزبری پای)
* در رزبری پای توسط img


ممکن است به زودی فایل نصبی پای ابر مخصوص معماری ARM ۶۴ بیتی فراهم شود.

1 20 November 2021 | 10:50