Gap messenger
Download

تسک امروز تکمیل زبان های زنده دنیا در تمام برنامه های اضافه شده پای ابر

زبان های دیگری غیر از فارسی و عربی ممکن است به زودی اضافه شوند نظیر:

۱- ترکی
۲- فرانسوی
۳- چینی

می توانید زبان مورد نظر خود را کامنت کنید تا در توسعه زبان ها اضافه گردد.

@pyabr

20 November 2021 | 05:28