بدین وسیله به اطلاع دوستان عزیز میرساند تیم مدیریت پلاک فان پس از تست های انجام شده بر روی اپلیکیشن پیام رسان سروش و نتایج ضعیف حاصله از آن تصمیم بر ترک این پیام رسان گرفت است.
لذا از شما دوستان عزیز میخواهد ما را در شبکه های دیگر دنبایل نمایید:
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
یوتیوب پلاک فان:
https://www.youtube.com/pelakefun
روبیکا پلاک فان:
https://rubika.ir/pelakefun
بله پلاک فان:
https://ble.ir/pelakefun

۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۷

کلیپ طنز #راز_بقا #جغد_پوست_کلفت از #موهنز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #mohneez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۹

کلیپ طنز #راز_بقا #عنکبوت_سلام_رسان از #موهنز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #mohneez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۹

کلیپ طنز #راز_بقا #اختاپوس_مخ_زن از #موهنز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #mohneez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۸

کلیپ طنز #راز_بقا #بیلبیلک_2 از #موهنز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #mohneez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۸

کلیپ طنز #راز_بقا #عنکبوت_سلام_رسان_2 از #موهنز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #mohneez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۸

کلیپ طنز #راز_بقا #پلنگ_گشاد از #موهنز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #mohneez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۸

کلیپ طنز #راز_بقا #شیرگوز_مشکی از #موهنز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #mohneez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۸

کلیپ طنز #راز_بقا #گوزن_چوس_شانس از #موهنز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #mohneez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۸

کلیپ طنز #راز_بقا #فندق_های_باقر از #موهنز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #mohneez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۸

کلیپ طنز #راز_بقا #گربه_پشگل_مغز از #موهنز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #mohneez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۸

کلیپ طنز #گنده_کنید از #تی_وی_مز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #tvmez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۸

کلیپ طنز #اونجای_گوسفندان از #تی_وی_مز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #tvmez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۶

کلیپ طنز #فیلم_هندی از #تی_وی_مز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #tvmez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۶

کلیپ طنز #سوپ_هویج از #تی_وی_مز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #tvmez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۶

کلیپ طنز #لک_لکا از #تی_وی_مز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #tvmez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۶

کلیپ طنز #کلفت_شل از #تی_وی_مز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #tvmez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۶

کلیپ طنز #معرفی از #تی_وی_مز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #tvmez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۶

کلیپ طنز #پسر_گوگوش_1 از #تی_وی_مز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #tvmez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۶

کلیپ طنز #عمه_شهرام_شب_پره از #تی_وی_مز
پلاک فان - هشتگ لبخند هشتگ فان
#طنز_ایرانی #tvmez
===================
یادتون نره ما همه جا هستیم
===================
وب سایت پلاک فان:
https://www.pelakefun.com
اینستاگرام پلاک فان:
https://www.instagram.com/pelakefun
تلگرام پلاک فان:
https://www.t.me/pelakefun
فیسبوک پلاک فان:
https://www.facebook.com/pelakefun
آپارات پلاک فان:
https://www.aparat.com/pelakefun
===================
@pelakefun

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۶