مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
@pasokhgoo1
مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
«پیام‌رسان گپ» را می‌توانید از مارکت‌های بین‌المللی و ایرانی دریافت نمایید.
گپ را می‌توانید آنلاین در https://web.gap.im تجربه نمایید.