Gap messenger
Download
icon download halale manfoor ---- talagh.pdf

دانلود ویژه نامه حلال منفور ؛ چگونه طلاق نگیریم ؟

ویژه نامه حلال منفور در 120 صفحه و با زاویه‌ای تحلیلی از منظر دینی، روانشناختی، جامعه شناختی، سینما و ادبیات منتشر شده است.

گفتگو با عالمان دینی، جامعه شناسان و روانشناسان به قصد گشودن پنجره‌هایی برای رؤیت دقیق‌تر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران از اهداف انتشار ویژه نامه حلال منفور بوده و تلاش شده است منظرهای تازه ای به روی بحث گشوده شود.

مصاحبه با روانشناسان در واکاوی ریشه‌ها و دلایل روانشناختی فروپاشی خانواده‌ها در ایران و روابط شکننده بین زوجین، بخش قابل توجهی از صفحات این ویژه نامه را به خود اختصاص داده است.

دانلود رایگان کتابچه ویژه نامه حلال منفور
1- https://bonyana.com/8715

@nojavania

2 November 2023 | 03:27