Gap messenger
Download

تو به ما جرأت طوفان دادی...✊🏻

هیچ وقت اجداد ما به ذهن‌شان خطور نمی‌کرد، شبی مردم ایران با آرامش در خانه‌های خود اخبار جنگ با وحشی‌ترین موجودات کره زمین را با شوخی و خنده پیگیری کنند؛
این آرامش و عزت و اقتدار را مدیون حضرت روح الله هستیم.

شادی روحش صلوات...

@nasretooba

14 April 2024 | 01:40