Gap messenger
Download

هفته ملی مهارت
[الفرصتُ تمر الحساب طرح فرصت شناسی و بهره گیری صحیح از فرصتها ویژه خانواده های آگاه و مدبر برای آینده فرزندان چرا بیکاری ؟؟؟ آموزشگاه خضراء رایانه با مربیان جوان بیش از ۱۰ سال تجربه مفید دوره های زیر را …
http://lish.ir/1j4R
🆔 @khazrait
در اینستاگرام،فیسبوک،تلگرام،گپ دنبال کنید
🌎 http://www.khazrait.ir

26 July 2019 | 02:00