خضراء آی تی
@khazrait
کانال رسمی پرتال خضراء آی تی وابسته به شرکت گیل خضراء و آموزشگاه خضراء رایانه رشت.

khazrait.ir
ایمیل ها:
آموزشگاه
khazrarayaneh@rayana.ir
شرکت
gilkhazra@gmail.com
تلفن تماس شنبه تا پنجشنبه
۹-۱۳ و ۱۶-۲۰
09119284768
«پیام‌رسان گپ» را می‌توانید از مارکت‌های بین‌المللی و ایرانی دریافت نمایید.
گپ را می‌توانید آنلاین در https://web.gap.im تجربه نمایید.