Gap messenger
Download

شب نیمه شعبان بود من بعد از نماز از امامزاده بیرون رفتم تا برم مراسم جشن ...
میرم هیئت منتظران ، هرچی باشه ... از خونه ای که هیئت گرفته بودن میشد وضع مالی‌شون رو فهمید
یه حیاط بزرگ، آلاچیق، استخر ، لوسترها و مسجمه های گرون، فرش های دستباف و...

🎙داستان صوتی کمی دیر تر - قسمت اول

🔗 دریافت بقیه قسمت‌ها : https://bonyana.com/11514
📲 @bonyana 💚 @nojavania

17 March 2021 | 07:19