Gap messenger
Download

- یا مسیح اگر بدانید چقدر دوست دارم با شما باشم...
- راه سختی در پیش خواهی داشت. خودت را به محمد برسان. من نیز در کنار او خواهم بود.
- مسیح ، مسیح به آسمان رفت ...
- حروم زاده ها نتونستید پیامبر خدا رو بکشید. دارید آتیش می‌گیرید هان!؟

🎙 داستان صوتی ظهور مسیح - قسمت هفتم

🔗 دریافت بقیه قسمت‌ها : https://bonyana.com/4199
📲 @bonyana 💚 @nojavania

12 March 2021 | 04:27