Gap messenger
Download

سلام پدر , ببخشید شما پدر الفرد هستین ؟
بله . شما ؟
من آدریان هستم , از طرف استاد والتر اومدم پیشتون , گفتن که این نوشته رو بدم به شما . . .
– بله . این دستخط خودشونه , بفرمایید بفرمایید داخل
پدر چرا اینجا اینقدر کثیف شده ؟ انگار متروکه شده درسته ؟

🎙 داستان صوتی ظهور مسیح - قسمت سوم

🔗 دریافت بقیه قسمت‌ها : https://bonyana.com/4199
📲 @bonyana 💚 @nojavania

12 March 2021 | 04:27