Gap messenger
Download

🎙داستان صوتی تکرار [درباره خودکشیِ ... ] - قسمت 8 - (حواشی داستان)

📛 [ خود فروخته ی معروف در تاریخ معاصر ایران که بود؟ ]
📚 + براساس سخنانی از علی شریعتی و.... درباره صادق هدایت...
#⃣ #نویسنده #پادکست #تاریخ_ایران
📲 @bonyana 💚 @nojavania

6 January 2021 | 05:35