Gap messenger
Download

⭐️ #اخبار

دکتر حسین اکبری فرد مطرح کرد؛
📌 نقش برنامه‌های بسیج دانشجویی در بصیرت افزایی دانشجویان

🔹 سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان روز دوشنبه 10 مرداد ماه 1401 در جلسه دیدار با نماینده فرمانده بسیج دانشجویی استان گفت: برنامه‌هـا و طرح‌های بسیج دانشجویی در بصیرت افزایـی دانشجویان بسیجی این دانشگاه نقش موثری خواهد داشت.

⬅برای مشاهده ادامه خبرکلیک کنید.
http://yun.ir/86omv
🔵دانشگاه شهیدباهنرکرمان

⚜ @Sbukerman_official ⚜

3 August 2022 | 09:37