Gap messenger
Download

⭐️ #اطلاعيه_هیأت_علمی

📌کارگاه آموزشی "كارگاه حديث جنود عقل و جهل از نظر شارحان بزرگ اسلام"

⬅برای ثبت نام در کارگاه کلیک نمایید.

🔵 دانشگاه شهید باهنر کرمان

⚜ @Sbukerman_official⚜

12 January 2022 | 12:28