Gap messenger
Download

#بهار_عاشق
…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-
بُرده صبرم از دل چشم مستی | ماه ساغر نوشی می پرستی | در میان خوبان فتنه جویی | در شکار دلها چیره دستی | شب با چهره او مه جلوه گر نیست | چون روی لطیفش گلبرگ تر نیست | با نگاه گرم او باده را اثر نیست | مست عشق رویش را از جهان خبر نیست | در جهان هستی ما و عشق و مستی | تازه شد بهار عاشق از جمال گلعذارش | وآنکه نو گلی ندارد چون خزان بود بهارش | طُره مُشکینی برده هوشم از لب نوشینی باده نوشم | او ز تیر مژگان جان ستاند من به راه جانان جان فروشم | چون آن آتشین لب می در سبو نیست | گل با آن لطافت هم رنگ او نیست | مدعی ز عشق من کرده گفتگویی | من به آن بتم عاشق جای گفتگو نیست | در جهان هستی ما و عشق و مستی | نغمه بر کشیده بلبل ، لاله خفته در کنارش | وآنکه نو گلی ندارد چون خزان بُوَد بهارش
…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-
#کتابخانه_تاریخ
@LibraryOfDate

5 August 2022 | 01:36