Gap messenger
Download

❌وقتی زنِ خانه قهر یا لج بازی میکند اصلا نباید انتظار داشته باشد که عکس العمل شوهرش طبق میل او باشد.
زیرا درست برعکس انتظار زن، مرد خودش را کنار میکشد و مثل همسرش رفتار میکند.
این رفتارها مخرب ترین نوع ارتباط بین زوجین است و بدترین تاثیر را در زندگی و رابطه ی همسران دارد.

✅ زمانی که یک زن فکر میکند شوهرش باید از او معذرت خواهی کند، با سکوت و یا رفتار خشم آمیز نباید نارضایتی خود را نشان دهد و از اهمیت احساس خود بکاهد. بلکه با شوهرش حرف بزند، مشکلش را با او درمیان بگذارد و به او بگوید که چه انتظاری از او دارد و چه موضوعی او را ناراحت کرده است.

🔞💏 @zanashoi_x 💦💋

22 September 2020 | 10:41