Gap messenger
Download8⃣ظرفیت شناخت مجدد

شاید یک زمانی تصور کنید که همسرتان را خیلی خوب می‌شناسید، اما اینکه فقط یک‌بار همسرتان را خوب بشناسید کافی نیست، چراکه ما انسان‌ها در طول زندگی تغییر می‌کنیم و به‌تدریج پخته‌تر می‌شویم و به شناخت مجدد یکدیگر نیاز داریم. مثلا ممکن است به خودتان بیایید و ببینید همسرتان در ۴۰ سالگی با ۲۸ سالگی‌اش فرق دارد، اما این تفاوت‌ها توجیه مناسبی برای طلاق نیستند. در طول زندگی مشترک لازم است که همسرتان را دوباره بشناسید و مجددا در مورد بعضی خصوصیاتش که با گذشت سال‌ها تغییر کرده‌اند، شناخت پیدا کنید.
بنابراین تا زمانی که مایل به بازشناسی همسر آینده‌تان نباشید، یعنی اینکه از صلاحیت ازدواج برخوردار نیستید!

🔞💏 @zanashoi_x 💦💋

22 September 2020 | 10:41