Gap messenger
Download

📸 گزارش تصویری روز بازی دوم ( جمعه‌ها بعد از صبحانه دعای ندبه )

⚠ به دلیل اینکه برخی از دوستان سه‌شنبه‌ها نمی‌توانند روز بازی شرکت کنند برای راحتی برادران، جمعه‌ها هفتگی بعد از دعای ندبه برقرار شد.

مسجد جامع متحدان ( پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی )

تاریخ درج خبر: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

#گزارش_تصویری
#تنیس_روی_میز
#فوتبال_دستی
#دارت
#روز_بازی_دوم

@zamani57ir
http://www.zamani57.ir

17 May 2024 | 11:38
17 May 2024 | 11:38
17 May 2024 | 11:38
17 May 2024 | 11:38
17 May 2024 | 11:38

📸 گزارش تصویری کلاس پلاس

🧮 آموزش ریاضی ششم توسط معلم ارجمند دانیال اکبری و دانش آموز نمونه دولتی محمدجواد منصوری

مسجد جامع متحدان ( معاونت علمی و آموزشی پایگاه شهیدحسن زمانی )

تاریخ درج خبر: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

#کلاس_پلاس
#ریاضی_ششم
#دانیال_اکبری
#محمدجواد_منصوری
#گزارش_تصویری

@zamani57ir
http://www.zamani57.ir

16 May 2024 | 09:01
16 May 2024 | 09:01
16 May 2024 | 09:01
16 May 2024 | 09:01

📸 گزارش تصویری حلقه‌های صالحین

مسجد جامع متحدان ( پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی )

تاریخ درج خبر: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

#گزارش_تصویری
#حلقه_صالحین
#حلقه

@zamani57ir
http://www.zamani57.ir

15 May 2024 | 10:20
15 May 2024 | 10:19
15 May 2024 | 10:19
15 May 2024 | 10:19
15 May 2024 | 10:19
15 May 2024 | 10:19
15 May 2024 | 10:19
15 May 2024 | 10:19

سلام همسنگر
حلقه‌های صالحین امشب راس ساعت ۲۰:۳۰ می‌باشد.

مسجد جامع متحدان ( پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی )

تاریخ درج خبر: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

@zamani57ir
http://www.zamani57.ir

15 May 2024 | 01:44

📸 گزارش تصویری دیشب روز بازی ( سه‌شنبه‌ها بعد نماز مغرب و عشاء )

مسجد جامع متحدان ( پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی )

تاریخ درج خبر: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

#گزارش_تصویری
#تنیس_روی_میز
#فوتبال_دستی
#دارت

@zamani57ir
http://www.zamani57.ir

15 May 2024 | 01:40
15 May 2024 | 01:40