Gap messenger
Download

🔹از رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواهم در تلویزیون حاضر شده و به سوگند خود عمل کند.

🔹 وی باید از قانون اساسی آمریکا دفاع کند و خواستار پایان این محاصره [کنگره] شود.

🔹این یک اعتراض نیست، بلکه یک شورش است.

🔹امروز، قطعا یادآور دردناکی است از این موضوع که دموکراسی بسیار شکننده است.

🆔 @YjcNewsChannel

7 January 2021 | 12:58