Gap messenger
Download

🔴 نظر امام خمینی رحمةالله‌علیه در مورد طب قدیم و پزشکی مدرن؛
♻ امروز همه چیز کشور ما با هم جور است و تا يك شجاعت ادبی در نویسندگان ما پیدا نشود اصلاح آن نخواهد شد. امروز اگر کسی از طب اروپایی یا زندگی اروپا مآبی انتقادی کند مورد هو و جنجال بسیار واقع خواهد شد و از نظر جوانان تحصیل کرده ما ساقط می‌شود. لكن با همه حال ممکنست در بین آنها کسانی بفکر بیفتند و سنجش‌هایی کرده، راهی بخطا کاری‌های خود پیدا کنند و برای دوره‌های بعد از این طرفدارانی برای این مسلك هم پیدا شود و قدم‌هایی برای سعادت نسل آتیه برداشته شود. هان ای نویسندگان قدری بخود آئید و از بی‌خردان نهراسید و گفتنی‌ها را بگوئید و زندگی پر آشوب اروپا چشم شمارا از حقایق نبندد.

کشف‌الاسرار صفحات ۲۷۹ تا ۲۸۲


🌹روحش شاد

عضـویت در کــانال👇
📡 @www_irismed_ir

4 June 2022 | 04:51