Gap messenger
Download

#طرح_پاسخ_علامه

#پرسمان_قرآنی
شماره ۳

🔹 با توجه به فرهنگ قرآن، نژاد پرستی و عصبیت قومی با چه چیزی دشمنی دارد⁉

🔺عصبیت قومی و مواردی که برخاسته از جهل و نادانی است، خواسته‌هایی غیرمنطقی را در جانِ انسان می نشاند؛ تا جایی که آدمی را به ستیز با فطرت خدادی پاک و سلیم او می‌کشاند؛ فطرتی که راهنمای تمام انسان ها در شناخت خالق یکتا و رب العالمین می‌باشد...


📚 عقاید اسلام در قرآن کریم؛
ج اول بحث میثاق الهی

🌷 برای تحقیق بیشتر در موضوع نژاد پرستی و سهم آن در ایجاد فرقه های ناصوابِ دینی و عوامل انحراف آن، به جلد سوم نقش ائمه در احیای دین « ۲۴-۲۹» مراجعه بفرمایید‌.

@vaghfeahlebeyt

17 May 2020 | 03:46