Gap messenger
Download

‏.
سقوط آزاد قیمت سکه در بازار زیان سکه‌بازان سنگین شد
قیمت سکه در بازار تهران از ابتدای هفته تاکنون ریزشی نزدیک به ۹ درصد را تجربه کرد و به این ترتیب، زیان سکه‌بازان سنگین شد.
لینک خبر
https://The-economy.ir/25605913/
@The_economy_ir

8 April 2024 | 12:52