Gap messenger
Download

.
جزئیات جدید از اجرای طرح تجمیع کارت‌های بانکی اعتبار سنجی با مدل جدید اجرایی می شود
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره نظام اعتبارسنجی که در سال ۱۴۰۳ اجرایی می شود و آخرین برنامه ها درباره تجمیع کارت‌های بانک‌ها به توضیحاتی پرداخت.
لینک خبر
https://The-economy.ir/25605054/
@The_economy_ir

7 April 2024 | 11:01