Gap messenger
Download

.
چرا سرمایه گذاران بزرگ به خرید فلز گرانبها روی آورده‌اند؟
قیمت طلای جهانی در چند ماه گذشته به دلیل تورم فزاینده در ایالات متحده و همچنین ریسک‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته است. اما دلیل این افزایش قیمت چیست و چرا سرمایه گذاران بزرگ به این فلز گرانبها روی آورده‌اند؟
لینک خبر
https://The-economy.ir/25602555/
@The_economy_ir

4 April 2024 | 11:04