Gap messenger
Download

مواد غذایی دفع کلسیم بدن، از منظر طب سنتی

🔴 قهوه
🔴 قند زیاد
🔴 دخانیات
🔴 مصرف زیاد پروتئین های حیوانی
🔴 محصولات تصفیه شده مانند نان سفید

15 February 2017 | 10:00