Gap messenger
Download

🎥 در بحث مولدسازی هم مثل ماجرای آبان 98، نتوانستند استدلال عمومی برای جامعه ارائه کنند

پرویز امینی جامعه شناس سیاسی و استاد دانشگاه:
🔻الگوی حمکرانی برای مواجه با تکثر، ذیل مفهوم عمومیت است، مسئله حال حاضر ما هم دقیقا همین عمومیت است.

🔻مثلا در آبان ۹۸ حتی اگر فرض بگیریم تصمیم افزایش قیمت بنزین کارشناسانه بود، زمانی می‌توان آن را اجرا کرد که بتوان برای آن استدلال عمومی آورد تا جامعه احساس کند که نفع عمومی در آن هست.

🔻در بحث اخیر مولدسازی مشکل از یک زاویه‌ای این است که در صحنه عمومی نمی‌توان آن را موجه کرد و استدلال عمومی برای آن آورد

@tanineentezar

15 February 2023 | 04:50