Gap messenger
Download

🔰 💠🔰💠 🔰 💠🔰

پیامبر مهربانی ها میفرماید :

خانه ای که در آن کودک نباشد، برکت ندارد.

📚 نهج الفصاحه ص۳۷۴
#حدیث_خانواده
#کودک #فرزند #حدیث_روز #خانه #خانواده

5 March 2022 | 10:55