Gap messenger
Download

💢 برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در انگلیس

🔻 قشر‌های مختلف مردم انگلیس و اتحادیه‌های کارکنان در این کشور بزرگترین تظاهرات ضد سیاست‌های دولت را پس از همه گیری کرونا ویروس در خیابان‌های مرکزی لندن برگزار کردند.

🔻 ده‌ها هزار نفر از قشر‌های مختلف مردم با طیف وسیعی از خواسته‌ها و مطالبات با شعار «ما وضعیت بهتری می‌خواهیم (We demand better)»، پس از عبور از خیابان‌های مرکزی لندن برابر پارلمان انگلیس تجمع کردند و تغییر وضع موجود را خواستار شدند.

🌐 اخبار استراتژیک
📡 @StrategicNews_ir

23 June 2022 | 02:55