Gap messenger
Download

چگونه از پخش زنده گپ درآمدزایی کنیم؟
چگونه با استفاده از ربات فراگیر و پخش زنده گپ از پخش زنده خود در آمد کسب کنیم؟

1. یک سرویس اشتراک دار از طریق http://my.gap.im بخش بات پلتفرم می سازید
2. میزان اشتراک سرویس را تعیین می کنید(حداقل یک اشتراک رایگان و اشتراک بعدی روزانه یا هفتگی بسته به جلسات پخش زنده شما)
3. اشتراک مدیریار ربات فراگیر @farogirbot را تهیه می کنید.
4. سرویس گپ خود را که در مرحله یک ساختید به ربات فراگیر متصل می کنید
5. پخش زنده خود را در یک گروه یا کانال خصوصی می سازید.
6. پیام مخصوص پخش زنده را با پس از آماده کردن ربات برای ارسال پیام به سرویس خودتان، انتقال می دهید.
7. اکنون درآمدزایی خود را از پخش زنده آغاز کنید

بازنشر، پسند و دیدگاه لطفا
@Skhanzadeh_ir

5 20 February 2021 | 12:45