Gap messenger
Download

فروشگاه K Store
نماد اطمینان از زرین‌پال
https://www.zarinpal.com/trustPage/skhanzadeh.ir
✅پرداخت از طریق زرین پال هم امکان پذیر است
https://zarinp.al/saebkhanzadeh
✅ پرداخت به کارت بانکی هم پذیرفته میشود
🔲⬛🔲⬛🔲⬛🔲⬛🔲⬛🔲
⚫ کالا های کنونی کاهش قیمت پیدا کرده اند.
⚪هزینه راه اندازی، دامنه، هاست رایگان می باشد و سفارش دهنده دیگر درگیر این مسایل نمی شود.
🔵همه کار ها با فروشنده می باشد. تنها بسته محصولی خود را خواهد گرفت تا سه روز بر پایه کالای خریداری شده می تواند درخواست سفارشی سازی کالا را دهد. برای نمونه دکمه اضافه شود یا خیر.
🔴 تا سه روز می تواند کالا خریداری شده خود را به کالا دیگری تغییر دهد
⚫ پس از خرید صورتحساب را به پشتیبانی باید فرستاده شود.
🔴 همه فروش سورس کد ها برداشته شده است
🔲⬛🔲⬛🔲⬛🔲⬛🔲⬛🔲
آماده پاسخ گویی به پرسش های شما
پشتیبانی در خدمت است
@saebkhanzadehbot

فروشگاه kstore
@kstorebot

1 March 2019 | 08:13