Gap messenger
Download

🔰 از همکاری جامعه دانشگاهی استقبال می کنیم

شهردار سیرجان گفت: روند همکاری شهرداری با دانشگاه آزاد زمینه ساز بسیاری از اقدامات و فعالیت ها در راستای توسعه شهری است.

به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، نشست بررسی روند همکاری دانشگاه آزاد با شهرداری سیرجان صبح امروز با حضور شهردار سیرجان، رییس شورای شهر، معاونین و مدیران شهرداری و رییس دانشگاه آزاد در دفتر شهردار سیرجان برگزار شد.

در این نشست علی اکبر کریمی پور شهردار سیرجان ضمن بررسی راهکارهای علمی و پژوهشی، افزود: همکاری دانشگاه‌ آزاد و مدیریت شهری از جمله عوامل مهم در توسعه پایدار شهری است و می‌تواند نقش مهمی در زمینه عمران و آبادانی شهر ایفا کند.

وی بیان کرد: موضوع احداث لجستیک پارک و روند همکاری های دوسویه در تمامی بخش ها باید طی فرایند علمی و در راستای توسعه شهری بررسی و برنامه ریزی شود.

همچنین در ادامه حسن خدامی پور رییس شورای شهر با اشاره به اهمیت تقویت ارتباط دانشگاه با شورا و شهرداری تصریح کرد: مجموعه شورا و شهرداری سیرجان از ظرفیت‌های گسترده دانشگاه در کلیه مسایل شهری استقبال می‌کند که در این رابطه تفاهمنامه همکاری منعقد شود.

وی با تاکید بر لزوم توسعه شهری به صورت علمی و عملی با همکاری ادارات و نهادها گفت: با توجه به ظرفیت‌های گسترده دانشگاه آزاد سیرجان و توانمندی اعضای هیات علمی دانشگاه در پژوهش و ارایه راهکار در راستای رفع معضلات شهری، برخی ظرفیت‌های مشترک تخصصی در زمینه‌های صنعتی و اجتماعی می‌تواند با استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه در شورا و شهرداری انجام شود.

در ادامه همچنین امیررضا بازرگان رییس دانشگاه آزاد پردیس به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص چگونگی روند همکاری با شهرداری و شورا به ارایه توضیحاتی پرداخت.

وی اقدامات شهرداری و شورا در حوزه توسعه و عمران شهری از زمان مدیریت جدید را قابل لمس و مشاهده دانست و ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری شورا و شهرداری با دانشگاه آزاد، تصریح کرد: مصمم هستیم تا فرآیند همکاری در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری با شورا و شهرداری را ارتقا دهیم و دانشگاه‌ را به همین سمت پیش ببریم.

13 May 2023 | 07:38