Gap messenger
Download

📰💻📱📡

http://bit.ly/2MAHQm9

🔴 در پاسخ به شبهه
"۱۴۰۰ سال است که مسلمانان یکدیگر را می کشند، اما بی خدایان در حال اختراع کردن هستند !!" :

1⃣ بی خدایان همه ۱۴۰۰ سال اخیر را پیشرفت نداشتند و تا حدود ۵۰۰ سال پیش، در اوج فقر فکری و علمی بودند!
2⃣ مسلمانان با تكيه بر تعاليم الهی در بهره گرفتن از عقل و دانش، بيش از هزار سال پرچمدار پيشرفت و ترقى جهان بودند و دیگران از جمله بی خدایان، دانش خود را از مسلمانان می گرفتند!
http://yon.ir/1400s1
3⃣ جنگ مخصوص مسلمانان نیست و اتفاقا بی خدایان بیشتر گرفتار جنگ بوده اند! فقط تعداد کشته های جنگ جهانی دوم که در اروپا اتفاق افتاد از همه کشته های خاورمیانه در این ۱۴۰۰ سال بیشتر است!
http://yon.ir/1400s2
4⃣ درگیری های خاورمیانه به خاطر دینداری مردمش نیست، بلکه کشورهای استعمارگر و مستکبر برای منافع خود، چند قرن است که اختلاف و جنگ را در آن ترویج می کنند!
http://yon.ir/1400s3
http://yon.ir/1400s4
5⃣ کشتن هیچ بیگناهی در اسلام روا نیست و کیفر اخروی و قصاص در دنیا را در بر دارد! آنچه در قرآن و سنت پیامبر درباره جنگ آمده، همگی ناظر به جنگ با کافران حربی، آنهم در معرکه جنگ است!
http://yon.ir/1400s5
6⃣ اسلام هرجا جنگی رخ ‌دهد، گروه متجاوز را محکوم و گروهی که از خود دفاع می‌کند را مورد تحسین قرار می دهد! (حج: ۳۹ و ۴۰)
http://yon.ir/1400s6
7⃣ همه غربیها بی خدا نیستند و فقط در آمریکا ۸۳% مردم معتقد به خدا هستند! نسبت دادن همه پیشرفت های علمی به بی خدایان دروغ است چراکه انیشتن، پاسکال، گالیله، نیوتن، پاستور و... همه معتقد به خدا و دین الهی بوده اند!
http://yon.ir/1400s7
http://yon.ir/1400s8
8⃣ مردم خاورمیانه بهشت را از آن خود نمی دانند و پیروان سایر ادیان و ملتها هم می توانند به بهشت بروند! هر کسی بر اساس خدمات و اعمال خوبش مستحق پاداش است، مگر اینکه دانسته و از روی لجاجت حق را انکار کرده باشد!
http://yon.ir/1400s9
9⃣ پیامبران فقط مخصوص خاورمیانه نبودند و بر اساس آیات و روایات از آغاز خلقت در هر جایی که انسانی زندگی می کرده، خداوند برای بیان و ابلاغ تکالیف خود، پیامبرانی را فرستاده است!
http://shayeaat.ir/post/187
🔟 ادعای افراد ملاک شناخت حق نیست بلکه حق معیارهای مشخصی دارد که بر اساس آن می توان حق و باطل را تعین کرد!
http://yon.ir/1400s10
1⃣1⃣ کثرت فرق اسلامی بدلیل اختیاریست که خدا در انتخاب راه به انسان داده و طبق همین اختیار است که خود بی خدایان به فرقه هایی بسیار بیشتر از این تعداد تقسیم می شوند!
2⃣1⃣ هر نوع بدی محکوم است و احساس مسئولیت در برابر یک کودک مظلوم، منافاتی با رنجش از توهین به مقدسات مسلمانان ندارد!
http://yon.ir/1400s11
3⃣1⃣ اگر بی خدایان به کشته شدن کودکان حساسند، چرا در برابر کشتار کودکان یمن و عراق و...، اعتراضی نمی کنند؟!
4⃣1⃣ اسلام آزار و کشتن کودکان را به شدید ترین شکل محکوم کرده و بهترین دستورات در مورد حقوق کودک، مختص اسلام است!
http://yon.ir/1400s12
5⃣1⃣ آنها که آشنایی با فرهنگ رفتاری مسلمانان دارند، مهربانی و نوع‌دوستی را رفتار معمول و ریشه دار در مسلمانان می دانند!
6⃣1⃣ مسلمانان علاوه بر وجوهات واجب مالی (خمس، زکات و...)، کمک‌های مالی دلخواهانه هم به نیازمندان دارند و اطعام‌های فراوانی که با انگیزه‌های دینی انجام می‌گیرد، در محیط ‌های غیراسلامی، نظیر ندارد!
http://yon.ir/1400s13
7⃣1⃣ دینداری با مهرورزی منافات ندارد بلکه برعکس، پیامبران به عنوان دین دار ترین انسانهای روی زمین مهربان ترین انها نسبت به دیگران بوده اند! حتی در غرب، افرادی مثل حضرت مسیح مصداق مهربان ترین انسان ها هستند نه بی خدایان!
8⃣1⃣ اسلام سیاه و سفید و فقیر و غنی را یکی می داند و از لحظه ظهورش با تبعیض به مبارزه برخواست و با وجود شرایط آن دوران، طرح حساب شده ای برای برانداختن برده داری ارائه کرد؛ برخلاف کشورهای بی خدا که تا همین اواخر برده داری در آنها رواج داشت!
http://yon.ir/1400s14
http://yon.ir/1400s15
9⃣1⃣ همه دینداران مقلد نیستند و در همه جای دنیا دینداران (و غیر دینداران!) به دو گروه مقلد و صاحب‌نظر تقسیم‌پذیرند! این امر خاص جوامع اسلامی و مسلمانان نیست!
http://yon.ir/1400s16
0⃣2⃣ کمک به خاطر خدا منافاتی با انسانیت ندارد و تشویقهای فراوان دین در این زمینه، انسانیت را کامل می کند! خدا همه جا هست، هم در کعبه که نماد وحدت امت اسلام است و هم در کنار کودک سر چهار راه! اعتقاد به دین برای این است که ما هم مانند بی خدایان، کودک سر چهار راه را فراموش نکنیم!

🌷حق جو و حق طلب باشیم🌷

🖥 در سایت ما:
http://shayeaat.ir/post/797

🌐 کانال رسمی سایت شایعات:
@shayeaat

📰💻📱📡

19 June 2018 | 11:15