Gap messenger
Download

🔰 دنیا ساعتی بیش نیست.
✅ مومن باید زیرک باشد و از دنیا فقط برای ترقّی و تعالی معنوی استفاده کند.
#کلیپ_صوتی
✾•┈┈••✦••┈┈•✾
❤ شهد عشق
✅ @ShahdEshgh

26 October 2022 | 08:52