Gap messenger
Download

🔰گاهی اوقات دشمن نیز توصیه می کند اصول و ارزش را کنار بگذاریم و تمام تلاشش این است که ملتی ایستاده را از حرکت خود منصرف و منحرف کند؛ تمام تلاش دشمن این است که ما نقاط قوت خود را بپوشانیم و از آن ها عقب نشینی کنیم
آنچه بایدتصحیح شودرفتارهای غلط است نه مبناهای درست

🔸گزیده سخنان دکتر سعید جلیلی در نشست‌ جهاد تبیین با موضوع«امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم» در قم

‌‌✅ پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر سعید جلیلی
@saeedjalily

4 March 2023 | 11:30