Gap messenger
Download

🔰اینجا نقطه ای است ملت می تواند شتاب بگیرد و با قدرت پیش برود و دشمن می خواهد تردید به اذهان راه بدهد؛ فتنه در ابرهای تردید بارور می شود و تلاش می کند که اگر حماسه ای توسط نسلی شکل گرفت توسط نسل بعدی تکرار نشود

🔸گزیده سخنان دکتر سعید جلیلی در نشست‌ جهاد تبیین با موضوع«امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم» در قم

‌‌✅ پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر سعید جلیلی
@saeedjalily

4 March 2023 | 11:30