پیام‌رسان گپ
دریافت

یعنی همچین رباتی هم در گپ هست؟
@ahangyabot

۳ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۱:۳۶

گروه تبلیغات ، کار یابی ، مدیران کانال و گروه و پیدا کردن ادمین
@tablighlinkazad

۹ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۴

لاننن

۱۳ مهر ۱۳۹۹ | ۰۱:۵۴

این کانال به ادرس زیر انتقال یافت:
@skhanzadeh_ir

۱۸ آبان ۱۳۹۸ | ۰۴:۴۱