Gap messenger
Download

🎥 مرگ برای مومن گشایش است، از قفس پریدن است

◾️آیت‌الله سیدعبدالله فاطمی‌نیا استاد اخلاق، مورخ اسلامی و از اساتید حوزه و دانشگاه بامداد امروز به ملکوت اعلی پیوست.

🌐 @rahyafte_com

16 May 2022 | 10:34