Gap messenger
Download

لزوم اجرای آموزش میدانی و تخصصی نیروها در جهت کاهش اثرات مخاطرات انسان ساخت و طبیعی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار کرد: طبق قانون مدیریت بحران، همه بخش‌های خصوصی و دولتی موظف هستند سیستم‌های خود را در برابر حوادث ایمن کنند و در خصوص چگونگی جبران خسارت آن استراتژی داشته باشند.

لینک خبر:
http://B2n.ir/p18622

نشانی پایگاه خبری حفاظت محیط زیست استان اصفهان در پیام رسان ایتا:
@doe_isfahan

*اداره روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست استان اصفهان*

20 February 2024 | 09:01