Gap messenger
Download

همزمان با هفته محیط زیست؛ برگزاری گردهمایی تشکل های مردم نهاد زیست محیطی استان اصفهان

در آخرین روز از هفته محیط زیست؛ گردهمایی تشکل های مردم نهاد زیست محیطی استان اصفهان برگزار شد.

https://b2n.ir/w62352

13 June 2022 | 11:49